Thi thử

09/08/2021

Bài thi thử ôn thi công chức Hà Nội 2020 môn Kiến thức chung

Giới thiệu bài thi:

"Bài thi thử ôn thi công chức Hà Nội 2021 môn Kiến thức chung" là bài thi thử phục vụ các đối tượng dự tuyển vào công chức hành chính Hà Nội năm 2020. Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "1366 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính Hà Nội 2020".

 

Nội dung của bài thi:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Các chương I, II, III.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Các chương : I, II, III, IV, V.

7. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các chương I, II, IV, V.

8. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Chương I, II, III, IX, X.

9. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

10. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

11. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

12. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

13. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

14. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức./.

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT17

- Giá bài thi: 230.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập, mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 1500216284643
– Agribank – chi nhánh Hà Nội
– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi chuyên đề sẽ có 15 câu trong bài thi.

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một số câu trong bài thi bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa:

Các bài đã đăng