Thi thử

05/02/2020

Bài thi thử trắc nghiệm Luật cán bộ, công chức

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm Luật cán bộ, công chức " là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi phù hợp với việc ôn thi công chức, nâng ngạch công chức. Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật cán bộ công chức (Có đáp án)" .

* Thời gian thi: 30 phút.

* Số câu hỏi: 30 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 15/30

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng