Thi thử

23/09/2019

Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung chuyên đề: Văn bản, soạn thảo văn bản

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung chuyên đề: Văn bản, soạn thảo văn bản" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ . Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "140 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản" với những nội dung sau:

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

– Thông tư số 01/2011/TT-BNV

– Nghị định 110/2004/NĐ-CP

– Nghị định 09/2010/NĐ-CP

* Thời gian thi: 20 phút.

* Số câu hỏi: 20 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 10/20

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng