pdf-nạp thẻ

140 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: KTC117C
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Bộ tài liệu có định dạng PDF bao gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản có nội dung như sau:

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

– Thông tư số 01/2011/TT-BNV

– Nghị định 110/2004/NĐ-CP

– Nghị định 09/2010/NĐ-CP

Một số câu hỏi mô tả tài liệu(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

140

>>>Xem thêm

– 136 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ

– 144 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

119 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính