Thi thử

08/03/2020

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên Tiểu học

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên THCS và THPT" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi phù hợp với việc ôn thi viên chức giáo dục (Giáo viên Tiểu học). Bài thi được xây dựng từ "Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi viên chức giáo dục (giáo viên) Tiểu học". Bài thi có những nội dung sau:

- Luật viên chức

- Luật Giáo dục

- Điều lệ trường Tiểu học

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

- Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

- Thông tư 22/2016 về Đánh giá học sinh tiểu học

- Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 2015

- Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học

- Quy định chế độ làm việc giáo viên tiểu học

- Chương trình giáo dục tiểu học

- Thông tư 36 - Phổ cập giáo dục tiểu học

- Thông tư 59 - Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có thể có 2,3 hoặc 4 đáp án nhưng chỉ có 1 đáp án đúng

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng