Ban Quản lý các KCN Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2023

17/11/2023

Ban Quản lý các KCN Phú Thọ thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp, như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

1.1. Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN: 02 chỉ tiêu

– 01 chỉ tiêu ngành Quản lý xây dựng

– 01 chỉ tiêu ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

1.2. Ban QLDA Đầu tư XD công trình xử lý nước thải KCN Trung Hà:

– 01 chỉ tiêu, ngành Quản lý nhà nước

2. Tiêu chẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

– Tiêu chuẩn chung: Đáp ứng theo yêu cầu Luật Viên chức, Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định hiện

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ: Các ngày làm việc, từ ngày 10/11/2023 đến hết ngày 09/12/2023 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Văn phòng, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ, Số 332, đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103 843 021

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 01 bộ theo mẫu quy định.

4. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Thời gian tổ chức xét tuyển:

+ Vòng 01: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển. Từ 8h00’, ngày 14/12/2023

+ Vòng 02: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Từ 8h00’, ngày 28/12/2023

– Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ.

Mọi vấn đề liên quan liên hệ trực tiếp với Văn phòng Ban Quản lý các KCN Phú Thọ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, số điện thoại liên hệ: 0210.3.843.021.

Nguồn tin: bqlkcn.phutho.gov.vn