Bệnh viện Đa khoa KV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020

08/01/2021

Bệnh viện Đa khoa KV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa KV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Đa khoa KV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Đa khoa KV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.soytequangninh.gov.vn