Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2021

15/08/2021

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2021 với những nội dung sau:

1. Số lượng, vị trí việc làm tuyển dụng

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thí sinh dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) và 03 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại người nhận theo 02 cách:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ. (Yêu cầu thí sinh thực hiện khai báo y tế và tuân thủ triệt để các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid -19)

Cách 2: Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính. (Yêu cầu thí sinh sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh có báo phát của đơn vị vận chuyển)

– Thời gian, địa điểm nhận phiếu

 + Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Kể từ 07 giờ 00 phút ngày 19/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/9/2021.

 + Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Tầng 10, Nhà B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, số 424, đường Nguyễn Tất Thành, P. Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ. Số điện thoại: 0210.6254468 (liên hệ trong giờ hành chính).

5. Các nội dung khác

Các nội dung tuyển dụng, thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển được niêm yết công khai tại Bệnh viện.

Nguồn: benhviendakhoatinhphutho.vn