Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2024

20/03/2024

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/03/2024 đến hết ngày 19/04/2024

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục 1 

Phụ lục 2

Nguồn tin: bvdk.quangngai.gov.vn