Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020

20/01/2021

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 05/02/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020

Nguồn tin: www.soytequangninh.gov.vn