Bệnh viện Quận 4, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024

30/03/2024

Bệnh viện Quận 4, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 43 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/04/2024

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Quận 4, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: benhvienquan4.vn