Bệnh viện Quận 8, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024

10/07/2024

Bệnh viện Quận 8, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 13 chỉ tiêu, trong đó:
Bác sĩ hạng III: 06; Điều dưỡng hạng III: 01; Điều dưỡng hạng IV: 01; Hộ sinh hạng III: 01; Kỹ thuật y hạng IV: 02; Dược sĩ hạng III: 01; Kế toán viên: 01.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện: Có lý lịch; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
*Lưu ý: Người trúng tuyển sẽ được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
3. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
• Thời gian: Từ ngày 11/7/2024 đến hết ngày 09/8/2024, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.
• Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị, Bệnh viện Quận 8 (Số 82 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh). Số điện thoại: 028.38506.190
4. Thời gian và địa điểm dự tuyển: Dự kiến ngày 28/8/2024 tại Bệnh viện Quận 8 (Số 82 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).
Để biết thêm chi tiết về: Biểu mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung xét tuyển và những thông tin khác vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử: www.bvquan8.medinet.gov.vn hoặc xem tại Bảng thông báo của Bệnh viện Quận 8

blank blank

blank blank blank

blank blank

 

blank blank blank

blank blankblankblank

blank blank blank

blank blank blank

blank blank blank blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin:  bvquan8.medinet.gov.vn