Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội tuyển dụng công chức năm 2024

25/06/2024

Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội tuyển dụng công chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 24/6/2024 đến hết ngày 23/7/2024

– Địa điểm: tại đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng hoặc gửi theo đường bưu chính (chuyển phát nhanh, đảm bảo) đến địa chỉ đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (địa chỉ, địa điểm tiếp nhận Phiếu của từng đơn vị kèm theo).

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: www.molisa.gov.vn