Cơ quan ĐHQG-HCM tuyển dụng Chuyên viên năm 2024

19/06/2024

Ngày 18/6, Cơ quan ĐHQG-HCM đã ra thông báo tuyển dụng Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư và Chuyên viên Phòng Thông tin và Truyền thông, Văn phòng ĐHQG-HCM làm việc tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM.

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 18/07/2024.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Văn phòng ĐHQG-HCM Phòng 319, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức; Điện thoại: 08 3724 2160 – 1346 (chị Huệ).

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

 

Nguồn tin: vnuhcm.edu.vn