Công an tỉnh Phú Yên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2024

22/06/2024

Công an tỉnh Phú Yên thông báo tuyển chọn lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong CAND năm 2024 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển: 16 (loại hợp đồng không xác định thời hạn)

2. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ dự tuyển
– Thời gian: kể từ ngày bắt đầu thông báo đến hết ngày 01/8/2024
– Địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ: công dân có nguyện vọng dự tuyển trực tiếp đến Công an các đơn vị, địa phương (nêu tại điểm 2, mục I của Thông báo này) để đăng ký và được hướng dẫn thủ tục hồ sơ.

*** Chi tiết Thông báo như sau:

blank

blank

Nguồn tin: donghoa.phuyen.gov.vn