Đại học Y Dược TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024 (đợt 1)

12/06/2024

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2024 (đợt 1), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 348 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank blank blank

 

Nguồn tin: ump.edu.vn