Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị tuyển dụng viên chức

06/05/2024

Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị cần tuyển 04 viên chức, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm
a. 01 Phóng viên hạng III (mã số V.11.02.06)
b. 01 Phát thanh viên hạng III (Mã số: V11.10.29)
c. 01 nhân viên kỹ thuật An toàn thông tin hạng IV (mã số V.11.05.12)
d. 01 Kỹ thuật Thiết kế mỹ thuật, đồ họa (mã số: V.11.11.33)
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức
3. Hồ sơ dự tuyển: Người dự tuyển nộp phiếu đăng kí dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng.
5. Thời gian nhận phiếu đăng kí dự tuyển: Từ ngày 06/5/2024 đến hết ngày 05/06/2024 (trong giờ hành chính).
6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng TCHC&QCDV, Đài PTTH Quảng Trị; Điện thoại: 0233 3852 398 (gặp chị Vân Hòa).
Đài PTTH Quảng Trị thông báo để các cá nhân có nhu cầu liên hệ nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định.
Nguồn tin: quangtritv.vn