Kho bạc Nhà nước Quảng Trị tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023

27/09/2023

Kho bạc Nhà nước Quảng Trị tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/09/2023 đến hết ngày 11/10/2023

– Địa điểm: Kho bạc Nhà nước Quảng Trị

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vst.mof.gov.vn