Kho bạc Nhà nước Tiền Giang tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023

27/09/2023

Kho bạc Nhà nước Tiền Giang tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 17/10/2023

– Địa điểm: Kho bạc Nhà nước Quảng Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

blank blank

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Hướng dẫn viết phiếu 

Nguồn tin: vst.mof.gov.vn