Khoa Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Cần Thơ tuyển dụng lao động

04/04/2024

Khoa Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Cần Thơ tuyển dụng lao động, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/04/2024

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐH Cần Thơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

Nguồn tin: vieclam.ctu.edu.vn