Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2022

21/12/2022

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 2253/KH-SKHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG; ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Số lượng biên chế cần tuyển dụng
Số lượng biên chế cần tuyển dụng: 04 biên chế.
2. Số lượng vị trí việc làm tuyển dụng
– Xúc tiến đầu tư: 02 người.
– Maketting và quản trị trang thông tin điện tử: 01 người.
– Hành chính, tổng hợp: 01 người.
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm:
(Có biểu chi tiết kèm theo)
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, thành phần gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này.
– 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ các thông tin cá nhân như họ và tên, ngày tháng năm sinh).
– 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận).
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, kê khai các văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký, Hồ sơ dự tuyển viên chức; không được sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành chờ cấp chứng chỉ để thay thế văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 19/01/2023 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc).
– Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà số 02 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Lai Châu, tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng, cụ thể như sau:
a) Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
c) Vòng 2:
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Thời gian thi: 30 phút
– Thang điểm thi: 100 điểm.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức vòng 2 sẽ được thông báo trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: https://sokhdt.laichau.gov.vn) và gửi đến từng thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2.
V. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
1. Kinh phí tuyển dụng viên chức sử dụng từ nguồn thu phí dự tuyển của thí sinh theo quy định.
2. Mức thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
3. Thí sinh nộp phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng; thí sinh đã nộp phí dự tuyển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nhưng không tham gia thi tuyển sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển.
4. Thí sinh nộp phí dự tuyển khi nhận được thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng viên chức.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn phòng, tầng 7, nhà B khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu- Số điện thoại: 02133.876.501) để xem xét, giải quyết.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sokhdt.laichau.gov.vn