Sở Lao động, TB&XH tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2021

17/08/2021

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-SLĐTBXH ngày 09/8/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ thông báo như sau:

1.  Chỉ tiêu và đơn vị tuyển dụng:

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu, trình độ, chuyên ngành và các đơn vị tuyển dụng:

+ 02 chỉ tiêu tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, trong đó có 01 chỉ tiêu có trình độ Đại học, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; 01 chỉ tiêu có trình độ Trung cấp, chuyên ngành Y sỹ đa khoa.

+02 chỉ tiêu tại Trung tâm Trợ giúp Xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ, trong đó có 01 chỉ tiêu có trình độ Cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng; 01 chỉ tiêu có trình độ Trung cấp chuyên ngành Y sỹ đa khoa.

+ 05 chỉ tiêu tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, có trình độ Đại học, trong đó: 01 ngành Luật; 01 ngành Kinh tế – Quản lý; 01 ngành Tài chính kế toán; 01 ngành Quản lý đất đai; 01 ngành Cấp thoát nước.

+ 01 chỉ tiêu tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ – Cơ sở 1, có trình độ Cao đẳng, chuyên ngành Xét nghiệm Y học.

+ 02 chỉ tiêu tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ – Cơ sở 2, trong đó có 01 chỉ tiêu trình độ Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp; 01 chỉ tiêu trình độ Trung cấp, chuyên ngành Y sỹ đa khoa.

+ 01 chỉ tiêu tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ, có trình độ Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin.

2.  Đối tượng và điều kiện xét tuyển

Người đăng ký dự xét tuyển không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, phải có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm dự tuyển;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.  Hình thức, nội dung xét tuyển

Các thí sinh dự tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.  Hồ sơ xét tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

– Bản photo các giấy tờ sau: văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 04 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người dự tuyển cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) do cơ sở y tế tuyến huyện trở lên cấp;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp bằng chuyên môn. Sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để Hội đồng tuyển dụng xác minh trước khi ra Quyết định tuyển dụng.

5.  Địa điểm, thời gian xét tuyển

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển: Tại Văn phòng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ.

Địa chỉ: số 370, đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại liên hệ: 0210.3846.594; Di động: 0936.086.369.

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 16/8/2021 đến 20/8/2021.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Trong 05 ngày làm việc, từ 08/9/2021 đến 14/9/2021.

+ Nhận hồ sơ qua đường bưu chính: từ ngày 16/8/2021 đến trước 17h00’ ngày 14/9/2021.

Thời gian xét tuyển: Lịch xét tuyển sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và niêm yết tại Văn phòng Sở (Căn cứ diễn biến cụ thể của tình hình dịch bệnh Covid-19 để bố trí thời gian tổ chức xét tuyển phù hợp).

6.  Phí xét tuyển.

Mức thu phí 500.000đ/người dự tuyển, áp dụng theo Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Người dự tuyển nộp phí xét tuyển cùng với hồ sơ dự tuyển. Trường hợp nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì sẽ nộp phí xét tuyển trước khi phỏng vấn.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo.

***** Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch xét tuyển viên chức

Nguồn tin: soldtbxh.phutho.gov.vn