Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh năm 2020

11/12/2020

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh năm 2020 như sau:

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

>>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo thi tuyển công chức tỉnh năm 2020

Nguồn tin: binhphuoc.gov.vn