Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022

01/08/2022

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 30/08/2022

– Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

phuluc-2

phuluc-3

Nguồn tin: snv.travinh.gov.vn