Sở Y tế tỉnh Điện Biên tạm dừng tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020

28/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế tỉnh Điện Biên Thông báo tới các đơn vị và các đối tượng có nguyện vọng đăng ký dự tuyển viên chức chuyên môn Y tế năm 2020 như sau:

Hội đồng tuyển dụng Sở Y tế tạm dừng tiếp nhận việc đăng ký tuyển dụng viên chức chuyên môn Y tế năm 2020 kể từ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020 (Tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở Y tế sẽ thông báo thời gian nhận phiếu đăng ký tuyển dụng sau).

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, về việc Tạm dừng tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức chuyên môn Y tế năm 2020./

>>>>>Xem thêm: Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: soytedienbien.gov.vn