Thời báo Tài chính Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

14/01/2021

Thời báo Tài chính Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/01/2021 đến hết ngày 26/02/2021

– Địa điểm: Phòng Trị sự, Thời báo Tài chính Việt Nam, số 34 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Thời báo Tài chính Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 Thời báo Tài chính Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

Thời báo Tài chính Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 Thời báo Tài chính Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 Thời báo Tài chính Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 Thời báo Tài chính Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

Thời báo Tài chính Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 Thời báo Tài chính Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thoibaotaichinhvietnam.vn