Tỉnh ủy Đắk Nông tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023

09/10/2023

Tỉnh ủy Đắk Nông tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: trong 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo (3/10/2023).

– Địa điểm: cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

blank blank blank

blank blank blank

blank blank blank

blank blank blank

blank blank

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

Nguồn tin: daknong.gov.vn