Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ tuyển dụng viên chức năm 2024

25/06/2024

Thực hiện Kế hoạch số 362/KH-TTTT ngày 19/6/2024 của Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2024, Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ thông báo tuyển dụng 03 viên chức, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

TT Vị trí việc làm Chỉ tiêu Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ
1 Công nghệ thông tin (hạng III) 02 –    Tốt nghiệp đại học trở lên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, các ngành khoa học kỹ thuật khác có liên quan.

–  Có chứng chỉ các khóa đào tạo về lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống, bảo mật giám sát, đánh giá hệ thống công nghệ thông tin.

–   Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc cam kết bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm có quyết định tiếp nhận.

–  Sử dụng được tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

–  Có từ 03 năm kinh nghiệm công tác trở lên trong lĩnh vực cần tuyển.

2 An toàn thông tin (hạng III) 01 –    Tốt nghiệp đại học trở lên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, điện tử viễn thông, các ngành khoa học kỹ thuật khác có liên quan.

–  Có chứng chỉ các khóa đào tạo về quản lý rủi ro và quản lý bảo mật thông tin, quản lý công nghệ thông tin, quản lý an toàn thông tin.

–   Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành an toàn thông tin hoặc cam kết bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm có quyết định tiếp nhận.

–  Sử dụng được tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

–  Có từ 03 năm kinh nghiệm công tác trở lên trong lĩnh vực cần tuyển.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện chung
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
d) Có lý lịch rõ ràng.
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Không cư trú tại Việt Nam.
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.
2. Xác định người trúng tuyển
Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1. Danh mục hồ sơ
– Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).
– 02 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong vòng 6 tháng gần nhất).
– 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển
– Nộp trực tiếp: Người dự tuyển nộp hồ sơ (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ, tầng 7 trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
– Nộp hồ sơ qua bưu điện: Người dự tuyển gửi hồ sơ (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng được quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.
Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp không có giấy công nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hoặc Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. Hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại.
V. LỆ PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/ thí sinh
2. Thời gian xét tuyển
– Tháng 8/2024. Thông báo cụ thể sẽ đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, địa chỉ: www.moha.gov.vn
3. Địa điểm xét tuyển
Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ, Tầng 7 trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển vui lòng liên hệ Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ qua số điện thoại: 024.62821010 hoặc 0985.681.226 để được hướng dẫn, giải đáp./.

Nguồn tin: moha.gov.vn