Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

13/10/2022

Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/01/2022 đến hết ngày 22/02/2022

– Địa điểm:Phòng Tổ chức hành chính, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: www.travinh.gov.vn