Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2024

04/04/2024

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/04/2024 đến hết ngày 03/05/2024

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

 

Nguồn tin: truongytequangtri.edu.vn