Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động

13/03/2024

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/04/2024

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank blank

Nguồn tin: vieclam.ctu.edu.vn