Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024

22/05/2024

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 24/06/2024

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.ctu.edu.vn