Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020

23/10/2020

Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 13/11/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Thanh Tra – Pháp chế, trường Đại học Hạ Long, số 258 Bạch Đằng, phường Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh.

 *****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020 Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020

Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020 Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020

Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn