Trường Đại học Hạ Long tuyển dụng giảng viên

17/04/2024

Trường Đại học Hạ Long tuyển dụng Giảng viên ngành Thiết kế đồ họa.

Trường Đại học Hạ Long tuyển dụng 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ ngành Thiết kế đồ họa.

Nguồn tin: uhl.edu.vn