Trường Đại học Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2024

08/07/2024

Trường Đại học Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/07/2024 đến hết ngày 08/08/2024

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – cán bộ, Trường Đại học Kiên Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: www.vnkgu.edu.vn