Trường Đại học Ngoại Thương tuyển dụng viên chức năm 2020

02/12/2020

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, Trường Đại học Ngoại thương thông báo nội dung và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu:

1.1. Viên chức giảng viên:

STT Vị trí Đơn vị SL
1.               Giảng viên môn Logistics; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Quản lý chuỗi cung ứng; Bảo hiểm trong kinh doanh; Quản lý rủi ro; Thuận lợi hóa thương mại Viện KT&KDQT 1
2.               Giảng viên môn Marketing và Truyền thông 2
3.               Giảng viên môn Kinh tế Quản lý 1
4.               Giảng viên môn Thương mại quốc tế (Đổi mới sáng tạo, Xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư, Địa lý kinh tế và chính trị thế giới, Quan hệ quốc tế) 1
5.               Giảng viên môn Kinh tế quốc tế Khoa Kinh tế quốc tế 1
6.               Giảng viên môn Kinh tế vi mô 1
7.               Giảng viên môn Pháp luật tài chính ngân hàng Khoa Luật 1
8.               Giảng viên môn Pháp luật điều chỉnh Thương mại điện tử 1
9.               Giảng viên môn Tiếng Anh Cơ sở Khoa T. Anh CN 1
10.          Giảng viên môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Pháp 2
11.          Giảng viên môn Tiếng Trung Thương mại Tiếng Trung 2
12.          Giảng viên môn Ngôn ngữ KTTM  

Khoa Tiếng Anh

thương mại

2
13.          Giảng viên môn Lý thuyết tiếng 2
14.          Giảng viên môn Thực hành tiếng 2
15.          Giảng viên môn Kinh tế học tài chính  

Khoa Tài chính Ngân hàng

1
16.          Giảng viên môn Tài chính – Tiền tệ 1
17.          Giảng viên môn Phân tích báo cáo tài chính 1
18.          Giảng viên môn Phân tích và đầu tư chứng khoán 1
19.          Giảng viên môn Ngữ âm từ vựng tiếng Nhật và Ngữ pháp học tiếng Nhật 1+2 Khoa Tiếng Nhật 1
20.          Giảng viên môn Tiếng Nhật tổng hợp 1-7 1
21.          Giảng viên môn Chủ nghĩa xã hội KH Khoa LLCT 1
22.          Giảng viên môn Tin học Khoa Cơ bản 1
TỔNG SỐ 28

 

1.2. Viên chức hành chính:

     STT Vị trí Đơn vị SL
1.         Chuyên viên quản lý tín chỉ ĐTTX Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp

 

2
2.         Giáo viên chủ nhiệm hệ ĐTTX 1
3.         Chuyên viên quản lý CTĐT trình độ Thạc sĩ Khoa Sau đại học

 

1
4.         Chuyên viên quản lý hoạt động NCKH của người học Phòng Quản lý Khoa học 1
5.         Chuyên viên hành chính 1
6.         Biên tập viên Tiếng Anh Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế 1
7.         Chuyên viên Trị sự 1
8.         Thư ký Văn phòng Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế 1
9.         Chuyên viên quan hệ cộng đồng và báo chí Phòng Truyền thông và QHĐN 1
10.    Nhân viên thiết bị giảng đường Phòng Quản trị thiết bị 1
11.    Chuyên viên quản lý dự án mua sắm 1
12.    Phụ trách đào tạo, kiêm vị trí Giáo viên chủ nhiệm Khoa Đào tạo Quốc tế 1
13.    Giáo viên chủ nhiệm 1
14.    Chuyên viên quản lý quan hệ đối tác 1
15.    Giáo viên phụ trách chương trình Vatel 1
16.    Chuyên viên truyền thông và tổ chức sự kiện 1
17.    Chuyên viên quản lý tuyển sinh kiêm vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật 1
18.    Chuyên viên Kế toán – tài chính, Ban Hành chính Viện VJCC

 

1
19.    Chuyên viên Ban Đào tạo Doanh nghiệp 1
20.    Chuyên viên phụ trách, Ban Phát triển Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản 1
21.    Chuyên viên pháp chế Phòng Tổ chức Hành chính 1
22.    Chuyên viên hành chính Hội đồng trường 1
23.    Chuyên viên lưu trữ 1
24.    Chuyên viên phần cứng (mạng LAN, Internet, Wifi, phòng máy tính) Trung tâm CNTT 1
25.    Chuyên viên phần cứng (data center, các máy chủ) 1
26.    Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật (máy tính các đơn vị, phần mềm của cán bộ, giảng viên, phòng máy 401-402, điện thoại, họp video conference) 1
27.    Chuyên viên Tổ chức Hành chính kiêm Chuyên viên Quản lý Cơ sở vật chất Cơ sở Quảng Ninh 1
28.    Chuyên viên CNTT kiêm Chuyên viên QLKH, Chuyên viên ĐBCL 1
29.    Chuyên viên quản lý đào tạo 1
30.    Chuyên viên marketing phụ trách tuyển sinh quốc tế Phòng Hợp tác quốc tế 1
31.    Chuyên viên phụ trách truyền thông Trung tâm Ươm tạo và Sáng tạo FTU (FIIS) 1
32.    Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Văn  phòng Đảng ủy 1
TỔNG SỐ 33

 

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Ứng viên phải đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Ngoại thương. Xem thông tin chi tiết tại đây:

– Thông tin tuyển dụng Viên chức hành chính

– Thông tin tuyển dụng Giảng viên

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

– 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4×6 của thí sinh dự tuyển (chụp trong thời gian 06 tháng).

3. Phương thức tuyển dụng, lịch kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng, thông báo kết quả:

– Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Lịch phỏng vấn tuyển dụng: dự kiến từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021.

– Thông báo kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 18/01/2021.

Ghi chú: Đối với ứng viên là giảng viên có trình độ Tiến sĩ và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Đại học và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm: Nhà trường sẽ xem xét tiếp nhận vào viên chức theo quy định của pháp luật và Nhà trường.

4. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

5. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/12/2020.

Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức Hành chính, Tầng 8 Nhà A, trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.32595158 (ext 284) hoặc website: www.ftu.edu.vn.

Không trả lại Hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Nguồn tin: www.ftu.edu.vn