Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

23/07/2020

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/07/2020 đến hết ngày 19/08/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Địa chỉ: 373 Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: tbump.edu.vn