TT Công tác xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024

16/04/2024

Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

– Số lượng cần tuyển: 01 viên chức.

– Vị trí việc làm thực hiện xét tuyển: Công tác xã hội viên.

– Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định pháp luật.

– Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2024. Gửi trực tiếp tại Phòng Hành chính – Trung tâm Công tác xã hội, số 251/1 đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại: 02923.838901 – số nhánh: 17.

– Hình thức, nội dung xét tuyển: Xét tuyển thông qua phỏng vấn.

– Thời gian, địa điểm xét tuyển: Sau khi kết thúc thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, tại Trung tâm.

Các nội dung khác của Thông báo tuyển dụng này, mời các ứng viên có quan tâm tìm hiểu bằng cách truy cập Website của Trung tâm tại địa chỉ: https://www.congtacxahoicantho.vn

Nguồn tin: baocantho.com.vn