TTYT TP. Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021

19/01/2021

TTYT TP. Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 22/01/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính – Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

TTYT TP. Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 TTYT TP. Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021

Nguồn tin: trungtamytehalong.vn