UBND Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022

15/04/2022

UBND Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 99 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/04/2022 đến hết ngày 14/05/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Cầu Kè

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cauke.travinh.gov.vn