UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2023

15/09/2023

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2023.

UBND huyện Bình Sơn thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2023, cụ thể như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng
Tuyển dụng 160 giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2023, trong đó:

– Giáo viên mầm non hạng III (mã số: V.07.02.26): 48 chỉ tiêu.
– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số: V.07.03.29): 84 chỉ tiêu.
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số: V.07.04.32): 24 chỉ tiêu.
– Giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số: V.07.05.15): 04 chỉ tiêu.
II. Điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển; nội dung, hình thức xét tuyển
Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn.

III. Kinh phí, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/9/2023 đến 17 giờ ngày 30/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm nộp hồ sơ: tại Phòng Nội vụ huyện Bình Sơn, địa chỉ: số 410 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3 511 325.

3. Phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu cụ thể: 400.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí dự tuyển nộp cùng lúc và tại điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

Lưu ý: tất cả các nội dung liên quan đến tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2023 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Bình Sơn theo địa chỉ: https://binhson.quangngai.gov.vn/, tại mục “THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG”.

Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) liên hệ Phòng Nội vụ huyện Bình Sơn, địa chỉ: số 410 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3 511 325 để được hướng dẫn./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: baoquangngai.vn