UBND huyện Bù Đốp, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2023

17/10/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-SNV ngày 28/8/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Bù Đốp năm 2023; Quyết định số 554/QĐ-SNV ngày 09/10/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc điều chỉnh trình độ chuyên môn, nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Bù Đốp năm 2023.
UBND huyện Bù Đốp ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Bù Đốp năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển.
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Phương thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Bù Đốp năm 2023 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
3. Nguyên tắc tuyển dụng
Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm hiện còn của các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Bù Đốp; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển, đạt trình độ theo quy định.

4. Số lượng và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển: 38 vị trí
– Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp: 02 vị trí
– Ban quản lý dự án đầu từ xây dựng huyện: 10 vị trí
– Cấp Tiểu học: 19 vị trí
– Trung tâm Y tế huyện: 07 vị trí
(Có bảng nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo)

5. Quy định về hồ sơ và đăng ký dự tuyển
5.1. Quy định về hồ sơ
– Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển bao gồm:
+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (theo mẫu);
+ Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, Căn cước công dân;
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ có dán ảnh, có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên xác nhận theo mẫu do Bộ Y tế phát hành);
+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT; bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ;
+ Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và đào tạo khác (nếu có);
+ Giấy chứng nhận có chứng thực đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ 02 ảnh 4×6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để liên hệ;
* Lưu ý :
– Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình;
– Mỗi người dự tuyển chỉ nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển;
– Hồ sơ và lệ phí dự tuyển không trả lại;
– Không sử dụng hồ sơ dự tuyển của đợt tuyển dụng này để xét cho các đợt tuyển dụng lần sau.
5.2. Quy định khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản đến Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp nộp hồ sơ vì đây là một bước sơ tuyển; hồ sơ phải đúng quy định;
– Khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải xuất trình bản chính của tất cả các loại giấy tờ đã sao y (có chứng thực) để đối chiếu;
– Người đăng ký dự tuyển hoặc người được ủy quyền phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải bảo đảm tất cả các thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách nộp hồ sơ; không được điều chỉnh hồ sơ dự tuyển sau khi ký tên vào danh sách đăng ký;
– Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm tự theo dõi, xem các thông báo được đăng tải trên website của huyện Bù Đốp tại địa chỉ: http://budop.binhphuoc.gov.vn về tất cả các nội dung liên quan đến Kế hoạch tuyển dụng;
– Đảm bảo liên lạc được với người đăng ký dự tuyển qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển; thí sinh dự tuyển được mời khi cần thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng;
– Người đăng ký dự tuyển phải giữ biên nhận nộp hồ sơ để sử dụng khi có việc liên hệ hoặc trao đổi công việc với Hội đồng tuyển dụng trong suốt quá trình xét tuyển.
5.3. Không nhận và không xét những hồ sơ sau đây:
– Hồ sơ gửi qua đường bưu điện;
– Hồ sơ nộp thay nhưng không có ủy quyền, nộp trễ hạn, hồ sơ không đúng quy định hoặc không xuất trình được bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
6. Nội dung xét tuyển viên chức
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
6.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo mục 6.2.
6.2. Vòng 2:
– Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.
– Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển;
Nội dung phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).
+ Thang điểm: 100 điểm.
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

7. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển.
7.1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Đối tượng ưu tiên được quy định như sau:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Điểm b, Khoản 7.1 mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
7.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b, khoản 7.1 này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
7.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
8. Lệ phí tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/ thí sinh.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
9.1. Thời gian, địa điểm, địa chỉ bán và nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng tải trên trang Web huyện Bù Đốp;
– Địa điểm: tại Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp;
– Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện Bù Đốp, 179 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
9.2. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng :
– Thời gian: dự kiến tháng 12/2023.
– Địa điểm: dự kiến tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
Khi có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng sẽ có Thông báo cụ thể trên trang Web của huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện để thí sinh biết.
Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện, trụ sở UBND các xã, thị trấn và thông báo công khai trên Đài truyền thanh
– truyền hình huyện (trong suốt thời gian nhận hồ sơ), Trang thông tin điện tử của UBND huyện Bù Đốp tại địa chỉ: http://budop.binhphuoc.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Bù Đốp năm 2023./.

Nguồn tin: www.budop.binhphuoc.gov.vn