UBND huyện Càng Long, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022

07/04/2022

UBND huyện Càng Long, Trà Vinh tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 126 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 30/04/2022

– Địa điểm: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Càng Long, Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank

blank

blank blank blank

 

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: canglong.travinh.gov.vn