UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

18/05/2020

Ngày 11/5/2020, UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 169/TB-UBND về việc thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo năm 2020.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng: 09 (chín) chỉ tiêu, gồm:

– Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo: 01 chỉ tiêu.

– Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao: 07 chỉ tiêu.

– Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật: 01 chỉ tiêu.

Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gianTừ ngày 14/5/2020 đến hết ngày 14/6/2020 (trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo, địa chỉ: Số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục 1: Các chế độ chính sách

– Phụ lục 2: Nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn