UBND huyện Gò Công Tây, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2024

29/05/2024

UBND huyện Gò Công Tây, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 154 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 15/06/2024

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Chỉ tiêu viên chức sự nghiệp

Chỉ tiêu mầm non

Chỉ tiêu Tiểu học

Chỉ tiêu THCS

 

Nguồn tin: pgdkienthuyhp.edu.vn