UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị tuyển dụng công chức năm 2022

04/01/2023

UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 30/12/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

 

Nguồn tin: hethongvanban.quangtri.gov.vn