UBND huyện Kbang, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

09/02/2023

UBND huyện Kbang, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày sau ngày ban hành Thông báo tuyển dụng

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Kbang, Gia Lai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: kbang.gialai.gov.vn