UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

24/06/2024

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/06/2024 đến hết ngày 17/07/2024.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, địa chỉ: Tổ dân phó 4, thị trấn Yên Thé, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dư tuyển

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: yenbai.gov.vn