UBND huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

08/11/2022

UBND huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 10/11/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Mang Yang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

blank blank blank blank

 

Nguồn tin: baogialai.com.vn