UBND huyện Phú Hòa, Phú Yên tuyển dụng viên chức năm học 2024

25/06/2024

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 20/6/2024 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức giáo viên, thư viện, văn thư trường học năm học 2024; UBND huyện thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên, thư viện, văn thư trường học năm học 2024; gồm các nội dung như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng
1. Số lượng, tên vị trí cần tuyển
a) Số lượng: Tổng số tuyển dụng: 174 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên Mầm non: 50, Giáo viên Tiểu học: 75, Giáo viên Trung học cơ sở: 28, viên chức thư viện: 12, văn thư: 09.
b) Tên vị trí cần tuyển:
– Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp: Giáo viên. Trong đó:
* Cấp Mầm non: 50 chỉ tiêu.
* Cấp Tiểu học: 75 chỉ tiêu, cụ thể:
– Giáo viên dạy các môn: 67 chỉ tiêu.
– Giáo viên Thể dục: 07 chỉ tiêu.
– Giáo viên Âm nhạc: 01 chỉ tiêu.
* Cấp THCS: 28 chỉ tiêu, cụ thể:
– Giáo viên môn Toán: 07 chỉ tiêu.
– Giáo viên môn Ngữ văn: 06 chỉ tiêu.
– Giáo viên môn Vật lý: 01 chỉ tiêu.
– Giáo viên môn Hóa học: 04 chỉ tiêu.
– Giáo viên môn Sinh học: 01 chỉ tiêu.
– Giáo viên môn Lịch sử: 02 chỉ tiêu.
– Giáo viên môn Địa lý: 01 chỉ tiêu.
– Giáo viên môn Thể dục: 02 chỉ tiêu.
– Giáo viên môn Âm nhạc: 03 chỉ tiêu.
– Giáo viên Mĩ thuật: 01 chỉ tiêu.
* Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp:
– Viên chức thư viện: 12 chỉ tiêu.
– Viên chức văn thư: 09 chỉ tiêu.
2. Vị trí thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng gồm:
– Giáo viên Thể dục Tiểu học;
– Giáo viên Thể dục THCS;
– Giáo viên Âm nhạc Tiểu học;
– Giáo viên Âm nhạc THCS.
II. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng viên chức giáo viên, thư viện, văn thư trường học năm học 2024;
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên, thư viện, văn thư trường học năm học 2024:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng (không phân biệt loại hình đào tạo); cụ thể:
+ Giáo viên Mầm non (giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26): Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
+ Giáo viên Tiểu học (giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc không phải bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
+ Giáo viên Trung học cơ sở (giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc không phải bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
+ Viên chức thư viện (hạng IV, mã số V.10.02.07): Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin – thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
+ Viên chức văn thư (văn thư viên trung cấp, mã số 02.008): Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Không đảm bảo một trong các điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí dự tuyển;
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
1. Tiếp nhận hồ sơ:
a) Thời gian: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 24/7/2024.
b) Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Hòa. Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên.
c) Số điện thoại: 02573886885
2. Thành phần hồ sơ đăng ký xét tuyển
a) Về hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên, nhân viên mỗi thí sinh phải trực tiếp nộp 01 (một) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 đính kèm).
– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự xét tuyển; đối với bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì nộp kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường hợp thí sinh có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì đề nghị cung cấp bản công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục quản lý chất lượng) – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển giáo viên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp. Các giấy tờ minh chứng như sau:
+ Đối với đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu số: Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
+ Đối với đối tượng là con thương binh, bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh: Thẻ thương binh hoặc bệnh binh, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy tờ minh chứng khác có liên quan.
+ Đối với đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về được hưởng chính sách chất độc hóa học; giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
+ Đối với đối tượng là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị: Quyết định phục viên, quyết định chuyển ngành, các giấy tờ minh chứng liên quan.
+ Đối tượng là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Giấy phục viên, hoàn thành nghĩa vụ; giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong hoặc giấy tờ minh chứng khác có liên quan.
+ Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn hoặc giấy tờ minh chứng khác có liên quan.
– Phong bì dán tem 06 bì ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận, trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi rõ thêm họ tên của người dự tuyển và vị trí dự tuyển.
* Lưu ý:
– Chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ.
– Thí sinh có nhiều trình độ đào tạo thì chỉ lựa chọn một văn bằng đúng chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu để tham gia xét tuyển.
– Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển 1 vị trí cần tuyển tại điểm b, khoản 1, phần I Thông báo. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên ở những vị trí chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo của UBND huyện Phú Hòa.
– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo quy định.
– Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
– Phiếu đăng ký dự xét tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ, dán bìa ngoài theo mẫu.
b) Về tiếp nhận hồ sơ xét tuyển:
Phòng Giáo dục và đào tạo huyện tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn người đăng ký dự tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trong đó lưu ý các nội dung sau:
– Phiếu đăng ký dự tuyển phải điền đầy đủ thông tin, các nội dung không có thì ghi rõ không hoặc gạch chéo phần để trống. Không nhận Phiếu đăng ký xét tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.
c) Phân loại, tổng hợp hồ sơ dự tuyển:
Căn cứ Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 20/6/2024 của UBND huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện tổng hợp, phân loại hồ sơ thành 02 nhóm dự kiến đủ điều kiện; không đủ điều kiện dự tuyển về trình độ chuyên môn, tin học và ngoại ngữ (nếu có), trong đó hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển phải nêu rõ lý do.
d) Về việc bàn giao hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên, sau khi hết thời gian nhận hồ sơ, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện thực hiện bàn giao hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển như sau:
– Hồ sơ bàn giao gồm:
+ Công văn của Phòng Giáo dục và đào tạo.
+ Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển.
+ Về hồ sơ đăng ký dự tuyển: Hồ sơ chia thành 02 nhóm dự kiến đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển, được sắp xếp theo từng môn học ở từng cấp, bậc học tương ứng với danh sách phân loại; được bấm thành bộ gồm Phiếu đăng ký và giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Danh sách và hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên, nhân viên được lập thành 01 bộ (kèm file danh sách) gửi về Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, thẩm định theo quy định.
– Thời hạn: Trước ngày 30/7/2024.
IV. Hình thức, nội dung; thời gian và địa điểm tuyển dụng.
1. Hình thức:
Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.
2. Nội dung, thời gian và cách tính điểm:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng quy định tại khoản 6 Điều
1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:
a) Vòng 1.
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đạt yêu cầu thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia dự tuyển tại Vòng 1, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện tham gia xét tuyển tại Vòng 2. Thông báo triệu tập sẽ được niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ: http://phuhoa.phuyen.gov.vn
Trước ngày tổ chức Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển (Vòng 2) 01 ngày, Hội đồng xét tuyển sẽ niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng để tổ chức kiểm tra thực hành; sơ đồ vị trí các phòng; nội quy, quy chế xét tuyển tại địa điểm tổ chức Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2).
b) Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển.
– Hình thức thi: Thi viết
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: 180 phút.

2. Cách xác định kết quả vòng 1, tính điểm vòng 2:
a) Vòng 1: Xác định đạt hoặc không đạt theo yêu cầu của vị trí việc làm.
b) Vòng 2: Phần thi viết kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp được chấm theo thang điểm 100.
3. Xác định người trúng tuyển:
3.1. Thực hiện xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau:
a. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại khoản 3.1 Mục này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự sau:
– Người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển;
– Người dự tuyển có trình độ cao hơn về chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
– Người có bằng tốt nghiệp (có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển) lấy theo thứ tự xếp loại: xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung bình;
– Người có kết quả điểm học tập trung bình chung toàn khóa cao hơn (điểm trung bình chung do cơ sở đào tạo xác nhận);
3.3. Trường hợp đăng ký 02 nguyện vọng nhưng không trúng tuyển ở nguyện vọng 1 thì được xét ở nguyện vọng 2 nếu vị trí việc làm đăng ký ở nguyện vọng 2 vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét hết nguyện vọng 1, bao gồm cả việc xét nguyện vọng của người có kết quả trúng tuyển thấp hơn liền kề theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
Trường hợp có 02 người trở lên bằng điểm nhau ở nguyện vọng 2 thì người trúng tuyển được xác định theo quy định tại khoản 3.2 Mục này.
Trường hợp vị trí việc làm vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét đủ 02 nguyện vọng thì căn cứ vào kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển ở vị trí việc làm tại đơn vị khác nhưng có cùng tiêu chuẩn, điều kiện với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm tại đơn vị còn chỉ tiêu tuyển dụng, cùng Hội đồng thi, cùng áp dụng hình thức thi viết (vòng 2) và chung đề thi. Người được tuyển dụng trong trường hợp này phải đáp ứng quy định tại khoản a Mục này. Đối với các vị trí việc làm không có người đăng ký dự tuyển, Chủ tịch UBND huyện quyết định việc tuyển dụng theo quy định này.
Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng viên chức lần sau.
4. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
Thời gian và địa điểm tổ chức Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2), Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên, thư viện, văn thư trường học năm 2024 sẽ có văn bản thông báo sau.
V. Phí dự tuyển
Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển và căn cứ theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức để thông báo thu lệ phí dự tuyển theo quy định.
* Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên, thư viện, văn thư trường học năm 2024 thường xuyên truy cập vào trang Thông tin điện tử của UBND huyện Phú Hoà, địa chỉ http://phuhoa.phuyen.gov.vn; Trang thôn tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hoà, địa chỉ: https://pgddtphuhoa.phuyen.edu.vn; để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng.
Trên đây là thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự viên chức giáo viên, thư viện, văn thư trường học năm học 2024 của huyện Phú Hoà, các cơ quan, đơn vị và người có nhu cầu đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên, nhân viên được biết, thực hiện. Các nội dung tiếp theo của kỳ tuyển dụng, UBND huyện sẽ thông báo theo quy định./.

***** Đính kèm:

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Nguồn tin: phuhoa.phuyen.gov.vn